≡ Menu

ASS, ADHD en ADD in de relatie

Steeds vaker zien we mensen in relatietherapie die in een eerder therapietraject of tijdens hun jeugd een diagnose hebben gekregen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan ADHD, ADD en ASS. Een dergelijke diagnose zegt iets over een combinatie van een aantal kenmerken in een persoon. Wanneer deze personen een relatie aangaan nemen zij uiteraard deze bijzondere kenmerken ook mee in de relatie en dat kan specifieke relationele problemen geven. Deze relationele problemen ontstaan vaak door het niet begrijpen van de bijzondere kenmerken en hoe deze zich kunnen manifesteren in de relatie.

Soms hebben mensen die diagnose niet gekregen. De specifieke kenmerken van een aantal diagnoses worden pas helder in het aangaan van een relatie of in het hebben van een gezin met kinderen. Soms krijgt een kind een dergelijke diagnose en herkent een ouder zich in dat kind.

Het ontdekken dat dergelijke kenmerken een rol spelen in de relatie of in het gezin kan erg confronterend zijn. Voor anderen is het dan weer een hele opluchting; eindelijk begrijpen we wat er aan de hand is.

Kate Cliquet en Harrie Vermeulen  hebben ruime ervaring met relationele problemen die kunnen voorkomen in relaties waar ADD, ADHD of ASS een rol spelen.