≡ Menu

Praktisch

Kosten

  • Relatietherapie met twee therapeuten kost 85 euro per persoon.
  • Relatietherapie met één therapeut kost 60 euro per persoon.
  • Individuele therapie kost 85 euro per persoon per uur.
  • EMDR behandeling kost 85 euro per uur en duurt vaak langer dan een uur.
  • Telefonisch en mail consult kost 20 euro per kwartier.

Wanneer uw afspraak niet kan doorgaan:

  • Wanneer u 48 u voor de sessie afmeldt dan wordt de sessie niet in rekening gebracht.
  • Wanneer u binnen de 48 u voor de sessie afmeldt, wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht.
  • Wanneer u niet verwittigt en niet verschijnt op de afspraak, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Locatie en bereikbaarheid

De sessies gaan door op de Berg en Dalseweg 102 te Nijmegen. De locatie is makkelijk te bereiken. Tijdens de sessie kan je gratis parkeren op de oprit. Op 300 m van de praktijk bevindt zich een bushalte.

Werktijden

In principe wordt er gewerkt elke werkdag van 9 tot 17 u.
Er wordt enkel gewerkt op afspraak. In principe duurt een sessie een uur, in de praktijk kan dat iets uitlopen.

Privacy

Privacyreglement

Wij werken volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WBGO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging (de NVAGT).

Klachtenprocedure

Lidmaatschap van de NVAGT brengt met zich mee dat de therapeut werkt volgens een ethische code en dat er daarmee samenhangend een klachtenprocedure is. Wij zijn aangesloten bij een erkende geschillen instantie: Stichting Zorggeschil. Onze aansluiting bij de Stichting Zorggeschil is geregeld via het NIBIG.

Kamer van koophandel
Nummer: 09211453

Praktijkcodes

Dhr. dr. HBM Vermeulen
Lid: NVAGT, EAGT, EAP/ECP, NAP
AGB-code 94-005985, 90-034805
AGB-code Praktijk: 94-(0)56374, 90-13753

Mw. KIA Cliquet
Lid: NVAGT, EAGT, EAP/ECP, NAP
AGB-code: 90-036641
AGB-code Praktijk: 94-(0)56374, 90-036641