≡ Menu

Werkwijze

Relatietherapie met twee therapeuten

In onze praktijk krijgen jullie relatietherapie met twee therapeuten: een man en een vrouw. Mannen en vrouwen voelen, denken en gedragen zich vaak anders. Daarom ervaren cliënten het vaak als veilig en evenwichtig dat er twee therapeuten meekijken in hun verhaal.

In een eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en krijgen jullie elk de tijd te vertellen wat er speelt om uiteindelijk een gezamenlijke hulpvraag te kunnen formuleren.  Soms zijn hier meerdere sessies voor nodig. Wij vertellen wat we voor jullie kunnen betekenen en jullie beslissen of er vervolgafspraken worden gemaakt.

Wij werken voornamelijk vanuit de gestalttherapeutische benadering. Dat wil zeggen dat we in het hier-en-nu kijken hoe jullie met elkaar omgaan en communiceren. Non-verbale signalen en onderliggende emoties spelen hierbij een belangrijke rol. Wij kijken of wij jullie gewaarzijn hierover kunnen verhogen en of jullie patronen in de omgang met elkaar kunnen herkennen en leren hanteren.

In onze werkwijze hechten we ook veel belang aan de gezinscontext. De context waar jullie vandaan komen en de eventuele gezinscontext die er nu is. Soms wordt er gekeken naar de invloed van jullie relatie op de kinderen of naar de invloed die de kinderen hebben op jullie relatie.

Relatietherapie met 1 therapeut

In specifieke situaties kan het voorkomen dat wij of jullie ervoor kiezen om de sessies verder te zetten bij één therapeut.