≡ Menu

Cliënten

Relaties vragen om mijn begeleiding omdat ze er samen niet meer uitkomen. Hun relatie loopt op één of andere manier vast. Problemen die zij ervaren zijn bijvoorbeeld:

  • “Ik ben erachter gekomen dat mijn partner een relatie met een ander heeft”.
  • “Mijn partner is verliefd op een ander”.
  • “We hebben steeds ruzie over de opvoeding van de kinderen”.
  • “Ik weet niet of ik nog wel verder wil met mijn partner”.
  • “We hebben steeds vaker ruzie, ook waar de kinderen bij zijn”.
  • “Ik vind dat we te weinig vrijen en daar baal ik van”.
  • “We kunnen niet goed (meer) met elkaar praten”.
  • “Ik ben nog steeds boos op mijn partner”.
  • “Ik vind dat de balans in onze relatie helemaal scheef ligt en ik steeds de kar moet trekken”.

Cliënten die bij mij in therapie komen willen meestal wél samen verder, maar niet meer op dezelfde manier. Vaak zie ik ook relaties waarbij één van beide partners nog niet weet of hij of zij met de ander wil doorgaan. In relatietherapie willen zij dat uitzoeken.

Het komt daarnaast regelmatig voor dat ik een relatie begeleid bij een scheiding. Het doel is dan om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan zodat beide partners er vrede mee kunnen hebben en eventuele frustraties niet naar de kinderen geuit worden.

Mijn cliënten komen uit de gehele regio en uit alle lagen van de bevolking en hebben een Nederlandse of een buitenlandse nationaliteit. Ik begeleid zowel heteroseksuele als homoseksuele relaties. Ook cliënten die begeleiding wensen bij familie- of gezinsproblemen kunnen bij mij terecht. Daarnaast begeleid ik werkrelatieproblemen binnen organisaties en bedrijven.

Enkele reacties van cliënten:

Laura & Cees: “Wij zijn heel tevreden met het resultaat”.

Familie de Visser (gezin): “Wij willen je heel hartelijk bedanken voor alle gesprekken die wij met jou hebben gehad, wij hebben er veel van geleerd en het heeft ons veel goeds gebracht”.

Carla & Jan: “Jou willen wij ontzettend bedanken voor alle goede zorgen, tips en handvatten, waardoor wij weer beiden gelukkig zijn in onze relatie. Super, super,  bedankt”.

Joop en Mara: “Hadden we ons maar eerder aangemeld bij Paul. Met de beste bedoelingen hebben we geprobeerd om er zelf samen uit te komen, maar pas in de therapie hebben we geleerd”:

Joop:
– Je leert om je beter te verplaatsen in de positie van de ander
– Je leert beter te luisteren naar onderliggende behoeften van elkaar
– Je leert meer vanuit je eigen gevoel te praten

Mara:
– Hulp gekregen bij het verkrijgen van inzicht t.a.v je eigen veronderstellingen, aannames en waarnemingen t.o.v. de ander
– Gereedschappen aangereikt gekregen om op een andere wijze met elkaar te comminiceren (ik zou graag willen dat…)
– Hulp krijgen bij het onder woorden brengen van je eigen behoeften t.a.v de ander
– Winst dat je samen naar een plek gaat (de therapie) met de gedeelde bereidheid om aan de relatie te werken, met een deskundige die je daarbij niet (ver)oordeelt, je veiligheid biedt, je ondersteunt. Die condities kun je samen, in je eigen omgeving, met de beste bedoelingen niet bereiken.